Przygotowanie do pierwszej wizyty

  • Załóż niekrępującą bieliznę. W przypadku kobiet wskazany jest stanik tradycyjny, a nie sportowy.
  • Przyjdź kilka minut wcześniej, by się przebrać i załatwić potrzeby fizjologiczne przed zabiegiem.
  • Weź ze sobą wyniki badań diagnostycznych (RTG, TK, MRI, USG lub inne).
  • Jeżeli jesteś umówiony na ćwiczenia, zabierz ze sobą strój sportowy.

 

Jak wygląda pierwsza wizyta?

  • Na początku pierwszej wizyty przeprowadzany jest rozległy wywiad, będący podstawą diagnostyki funkcjonalnej i mający na celu wykluczenie patologii, które byłyby przeciwwskazaniem do wykonywania zabiegu.
  • Następnie pacjent proszony jest o rozebranie się do bielizny, po czym następuje ocena wizualna postawy pacjenta.
  • Końcowym etapem diagnostyki jest ocena manualna pacjenta, podczas której badane są zakresy ruchomości i jakość ruchu w różnych stawach, siła mięśniowa wybranych mięśni oraz rozmaite napięcia tkankowe w układzie mięśniowo-szkieletowym, trzewiach i układzie nerwowym.
  • Po postawieniu diagnozy, jest ona prezentowana pacjentowi, po czym reszta czasu wizyty wykorzystywana jest do wstępnych działań terapeutycznych.